همیاران پایه دوم

هادی کهن **********حامد رضایی**********محمدمهدی نعمتی**********محسن حبیب اللهی               

همیاران پایه سوم


              حسین نصیری************ابوالفضل ولی اسفستانی****************علیرضا رفعتنام مشاور مدرسه:آقای حسین اسدبیگی:: برچسب‌ها: نوشته شده توسط, اسدبیگی
ن : اسدبیگی
ت : جمعه هجدهم اسفند 1391

چگونه از عصبانیت خود جلوگیری کنیم؟؟؟؟!!!؟؟


به ادامه مطلب رجوع کنید:: برچسب‌ها: نوشته شده توسط, اسدبیگی
ن : اسدبیگی
ت : شنبه سی و یکم فروردین 1392
برای خواندن مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید:: برچسب‌ها: نوشته شده توسط, اسدبیگی
ن : اسدبیگی
ت : شنبه سی و یکم فروردین 1392

برای اینکه بتوانید تا آزمون نمونه دولتی وتیز هوشان وامتحانات نوبت دوم خود را
آماده کنید مطلب را بخوانید
 


برای خواندن مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید:: برچسب‌ها: نوشته شده توسط, اسدبیگی
ن : اسدبیگی
ت : دوشنبه نوزدهم فروردین 1392

 آشنایی با رشته های تحصیلی در دوره دبیرستان

 

تنها با کلیک روی ادامه مطلب میتوانید بهتر انتخاب رشته کنید:: برچسب‌ها: نوشته شده توسط, اسدبیگی
ن : اسدبیگی
ت : شنبه بیست و هشتم بهمن 1391

حالا که با رشته های تحصیلی آشنا شدید روی ادامه مطلب کلیک


کنید


تابا شیوه انتخاب رشته هم آشنا شید:: برچسب‌ها: نوشته شده توسط, اسدبیگی
ن : اسدبیگی
ت : شنبه بیست و هشتم بهمن 1391
 


برای دیدن مطلب(مشورت وفواید آن)روی ادامه مطلب کلیک کنید.

به دردتون میخوره!!!!!!!!!!!!!:: برچسب‌ها: نوشته شده توسط, اسدبیگی
ن : اسدبیگی
ت : شنبه بیست و هشتم بهمن 1391

خلاقیت

خصوصیات افراد خلاق

برای دیدن روی ادامه مطلب کلیک کنید:: برچسب‌ها: نوشته شده توسط, اسدبیگی
ن : اسدبیگی
ت : دوشنبه شانزدهم بهمن 1391
چگونه یک برنامه ریزی خوب داشته باشیم؟

فواید برنامه ریزی چیست؟

برای دیدن مطالب به ادامه مطلب رجوع کنید.:: برچسب‌ها: نوشته شده توسط, اسدبیگی
ن : اسدبیگی
ت : دوشنبه نهم بهمن 1391

مهارت ارتباط برقرار کردن

چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم؟

برای گرفتن پاسخ خود روی ادامه مطلب کلیک کنید:: برچسب‌ها: نوشته شده توسط, اسدبیگی
ن : اسدبیگی
ت : یکشنبه یکم بهمن 1391